Informacje ogólne

Firma zrzesza grupę BHP-owców, posiadających szerokie uprawnienia zarówno z zakresu BHP jak i ochrony przeciwpożarowej, dodatkowo współpracuje z grupą ratowników medycznych realizujących szkolenia w różnym stopniu zaawansowania oraz akredytowanymi laboratoriami wykonującymi pomiary środowiska pracy.

W zakresie swojej działalności firma wykonuje szkolenia z zakresu BHP, ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy, które realizowane są przez wyszkoloną i doświadczoną kadrę dydaktyczną, są to:

Kadra dydaktyczna posiada rzetelne podstawy pedagogiczne ? są to miedzy innymi absolwenci uczelni o profilu pedagogicznym oraz kursów z zakresu pedagogiki.

Firma realizuje innowacyjne rozwiązania techniczne w zakresie szkoleń i współpracy z Klientem, a w tym:

Firma ma możliwość i realizuje na życzenie Klienta kompleksowe zadania polegające np. na wykonaniu audytu BHP i uzupełnieniu występujących braków w dokumentacji i wyposażeniu ? w tym zakup poszczególnych elementów takich jak: piktogramy BHP i PPoż., podręczny sprzęt gaśniczy, środki ochrony indywidualnej, służąc przy tym fachowym doradztwem realizowanym przez specjalistę z danej dziedziny, itd.

Szczegółowe informacje nt. realizowanych przez firmę działań  dostępne są w zakładce ZAKRES DZIAŁALNOŚCI.