WILGOTNOŚĆ

POMIARY  POZIOMU  WILGOTNOŚCI  WZGLĘDNEJ  POWIETRZA  I  TEMPERATURY

Nasza firma prowadzi również działalność w zakresie pomiarów wilgotności powietrza 
(i temperatury), w pomieszczeniach pracy. Pomiary te wykonujemy np. podczas audytów BHP.
Korzystamy z wysokiej klasy mierników i oprogramowania niemieckiej firmy LUFFT.
Zapraszamy do współpracy. 

 

Pomiar wilgotności względnej powietrza – podstawy prawne:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
(Dz.U. 1998 nr 148 poz. 973):

Załącznik
11. 1.Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z monitorami ekranowymi nie powinna być mniejsza niż 40%.

W związku z powyższym pracodawca powinien przeprowadzić pomiary wilgotności względnej powietrza w pomieszczaniach pracy z monitorami ekranowymi aby potwierdzić zgodność tego parametru z wymaganiami cytowanego wyżej Rozporządzenia.
Przepisy bhp nie określają częstotliwości przeprowadzania pomiarów poziomu wilgotności względnej powietrza. Pracodawca może więc zlecać je np. podczas wykonywania audytów BHP lub w innym przyjętym trybie uzgodnionym z pracownikami lub ich przedstawicielami.